Opis Jednostki Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj

 

Profil działalności pracowni:

Pracownia Drgań Mechanicznych istnieje od 1956 roku i jest częścią Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych należących do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pracownia Drgań Mechanicznych NA2 zajmuje się rozpoznawaniem, analizą i oceną zagrożeń  związanych z drganiami mechanicznymi (wibracjami) w środowisku pracy. Podejmowane prace obejmują opracowywanie nowych metod pomiaru i oceny drgań mechanicznych, a także badanie wpływu drgań na organizm człowieka. Działalność Pracowni skupiona jest także na tworzeniu nowych rozwiązań technicznych służących redukcji drgań oraz testowaniu i ocenie dostępnych środków ochrony przed drganiami (m.in.  materiałów antywibracyjnych i rękawic). Pracownia Drgań Mechanicznych przeprowadza także pomiary i analizy drgań w budynkach pod kątem komfortu i narażenia zdrowia przebywających w nich osób. Działalność pracowni obejmuje również testy wibracyjne maszyn, urządzeń, elementów elektrotechnicznych i elektronicznych, które w ramach akredytacji mogą być poddawane badaniom odporności na drgania lub udary. W ramach działalności Centrum Edukacji CIOP dla specjalistów BHP, pracodawców i pracowników prowadzone są kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konsultacje w zakresie badań i oceny drgań w środowisku pracy oraz metod ich ograniczania.

Pracownia realizuje swoje zadania przed wszystkim w ramach projektów badawczych oraz działalności statutowej. Współpracuje także z przedsiębiorstwami w zakresie monitorowania warunków pracy, rozwiązań ograniczających ryzyko zawodowe.

 

Główne kierunki działalności Pracowni:

 

  • badanie i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne
  • badanie wpływu drgań na organizm człowieka,
  • prace nad nowymi metodami pomiaru i oceny drgań mechanicznych (wibracji),
  • testowanie i ocena właściwości tłumiących oraz wibroizolacyjnych materiałów chroniących przed drganiami (antywibracyjnych)
  • testowanie i ocena właściwości rękawic antywibracyjnych oraz ich dobór do konkretnych modeli narzędzi (w tym narzędzi wibracyjnych).
  • opracowywanie nowych rozwiązań technicznych ograniczających drgania,
  • pomiary, analiza i ocena narażenia na drgania ludzi  w budynkach
  • testy wibracyjne i udarowe maszyn, urządzeń, elementów elektrotechnicznych
    i elektronicznych itp.

 

Kierownik Pracowni
dr inż. Piotr Kowalski
tel. 623 32 53, fax: 623 46 54
e-mail: pikow@ciop.pl