Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

   Profil działalności pracowni:

 
 
Podejmowane w pracowni prace naukowo  badawcze dotyczą badania i doskonalenia metod zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ich zakres tematyczny obejmuje:

  • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ocenę ryzyka zawodowego,
  • badanie przyczyn wypadków przy pracy.

Wyniki wykonanych w pracowni prac naukowo-badawczych stały się podstawą do opracowania norm krajowych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zasad oceny ryzyka zawodowego.

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Oferta Pracowni:

  • konsultacje dotyczące wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania BHP analizy przyczyn wypadków przy pracy
  • wstępne przeglądy i audyty systemów zarządzania BHP
  • analizy kosztów i korzyści BHP
 
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Przywróć