Pracownia Ochron Oczu i Twarzy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - O Pracowni

   Główne kierunki działalności Pracowni Ochron Oczu i Twarzy:

 
 • prowadzenie prac naukowo badawczych związanych z opracowywaniem metod i stanowisk do badań sprzętu ochrony oczu i twarzy,
 • ustalanie wymagań dotyczących parametrów ochronnych i użytkowych sprzętu ochrony oczu i twarzy stanowiących podstawę oceny tych wyrobów pod względem bezpieczeństwa,
 • opracowywanie programów komputerowych wspomagających dobór środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy,
 • opracowywanie nowych wzorów środków ochrony indywidualnej, o wysokich parametrach użytkowych, spełniających wymagania Polskich Norm zharmonizowanych z normami europejskimi oraz doskonalenie istniejących rozwiązań konstrukcyjnych tych ochron,
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla potrzeb działalności edukacyjnej CIOP,
 • prowadzenie konsultacji dla użytkowników, pracodawców, producentów i dystrybutorów oraz inspektorów bhp z zakresu ochron oczu i twarzy,
 • wykonywanie ekspertyz dla zakładów pracy dotyczących doboru sprzętu ochrony oczu i twarzy do poszczególnych stanowisk pracy,
 • badania laboratoryjne sprzętu ochrony oczu i twarzy dla potrzeb certyfikacji.
 • Badani wypadków przy pracy z udziałem środków ochrony indywidualnej dla potrzeb profilaktyki

Kierownik Pracowni
dr inż Grzegorz Owczarek
tel. (+48 042) 6480239,
fax: (+48 042) 6480241,
e-mail: growc@ciop.lodz.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Ochron Oczu i Twarzy
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Grzegorz Owczarek (42) 648-02-39 growc[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   techn. Krzysztof Płachta - krpla[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Adam Pościk - adpos[at]ciop.lodz.pl
Oferta
 
Maksymalizuj
Przywróć
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie metodyki badań oraz modelu odzieży chroniącej przed ugryzieniem przez kleszcze (Ixodidae) dla pracowników leśnictwa i rolnictwa
Kierownik projektu - dr inż. Adam Pościk
Wykonawcy -
zobacz więcej
Modele optycznych filtrów ochronnych do stosowania przez osoby z zaimple-mentowanymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (IOL)
Kierownik projektu - dr inż. Grzegorz Owczarek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie metodyki oraz stanowisk do badań akcesoriów odblaskowych stosowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej
Kierownik projektu - dr inż. Adam Pościk
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Artykuły
 
Maksymalizuj
Minimalizuj