Opis Jednostki Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj

Pracownia Odzieży Ochronnej - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

  Prace naukowo-badawcze dotyczące:

  • opracowywania metod i stanowisk do badań odzieży ochronnej aktualnie zgodnych z wymaganiami norm europejskich.
  • ustalania wymagań dla parametrów właściwości ochronnych i użytkowych odzieży ochronnej zgodnych z Dyrektywą Europejską 89/656 EWG przeznaczonych do stosowania w warunkach zagrożenia zdrowia i życia pracowników
  • badania zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania odzieży ochronnej
  • opracowania nowych materiałów i wzorów odzieży ochronnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawę jej właściwości biofizycznych

  Konsultacje i doradztwo w zakresie:

  • doboru odzieży ochronnej do zagrożeń występujących w środowisku pracy
  • metod badań i wymagań w aspekcie certyfikacji odzieży ochronnej.

  Badania dla potrzeb certyfikacji odzieży ochronnej i roboczej.

 

Kierownik Pracowni

  dr inż. Anna Dąbrowska

tel. (+48 042) 648 02 33
fax: (+48 042) 678 19 15,
e-mail: andab@ciop.lodz.pl