Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Przywróć
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Baszczyński K.: Wymagania i metody badań urządzeń samozaciskowych chroniących przed upadkiem z wysokości, wyposażonych w sztywne prowadnice, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 15-18
 • Baszczyński K.: Analiza zagrożeń uszkodzeń głowy pracownika podczas powstrzymywania spadania z wysokości, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 20-23
 • Baszczyński K.: Effects of falling weight impact on industrial safety helmets used in conjunction with eye and face protection devices, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 2, s. 171-180
 • Jachowicz M.: Kaski sportowo-rekreacyjne – konstrukcja i wymagania norm, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 8-11
 • Baszczyński K.: Modelling the performance of horizontal anchor lines during fall arrest, Fibers & Textiles in Eastern Europe, 2017, 25, 5(125), s. 95-103
 • Pościk A., Jachowicz M.: Mechanical properties of protective spectacles fitted with corrective lenses, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, Vol. 23, Issue 3, s. 440-116
 • Baszczyński K.: Konstrukcja, podstawowe wymagania i metody badań urządzeń kotwiczących umożliwiających przemieszczanie się pracownika na stanowiskach pracy na wysokości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 13-17
 • Jachowicz M.: Corrosion of connectors used in equipment protecting against falls from a height, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 318-329
 • Baszczyński K.: The effect of temperature on the capability of industrial safety helmets to absorb impact energy, online 12.06.2014 http://dx.doi.org/101016/j.ergfailanal.2014.07.006, Engineering Failure Analysis, 2014
 • Baszczyński K.: Metoda i stanowisko do badania pochłaniania energii uderzenia poruszającego się obiektu przez przemysłowe hełmy ochronne, Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 2, s. 090-093
 • Baszczyński K.: Równoczesne stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych z innymi środkami ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 18-21
 • Baszczyński K.: Modeling performance during fall arrest of selected textile elements of personal protective equipment protecting against falls from a height, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 4(100), s. 130-136
 • Baszczyński K. : Samodzielna kontrola stanu technicznego zatrzaśników w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 16-19
 • Baszczyński K. : Sprawdzanie stanu technicznego uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 27-30
 • Jachowicz M.: Właściwości elektrostatyczne wybranych środków ochrony indywidualnej w aspekcie zagrożenia wybuchowego, Journal of Sustainable Mining, 2013, 12, 1, s. 27-33
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : Ocena podzespołów łącząco-amortyzujących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w warunkach dynamicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 22-25
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : Corrosion of Retractable Type Fall Arresters, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 3, s. 265-275
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : The Effect of the Use of Full Body Harnesses on Their Protective Properties, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 4, s. 435–446
 • Baszczyński K.: Hełmy ochronne jako zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi w środowisku pracy., Praca i Zdrowie, 2008, 3, s. 10-15
 • Baszczyński K.: Dynamic strength tests for low elongation lanyards., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 1, s. 39-48
 • Baszczyński K.: The influence of anchor devices on the performance of retractable type fall arresters protecting against falls from a height., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, 3, s. 307-318
 • Baszczyński K.: Bezpieczeństwo pracy na dachach., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 2, s. 2-4
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: The Effect of the Use of Full Body Harnesses on Their Protective Properties, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, volume 15, number 4, s. 435-446
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Corrosion of Retractable Type Fall Arresters, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, volume 15, number 3, s. 265-275
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Wpływ korozji na bezpieczeństwo użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 41-45
 • Baszczyński K.: Locking of retractable type fall arresters - test method and stand., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 2, s. 191-202
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Ochrona przed upadkiem ze słupów żerdziowych - ocena skuteczności systemu ustalającego pozycję., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 18-21
 • Baszczyński K.: Influence of weather conditions on the performance of energy absorbers and guided type fall arresters on a flexible anchorage line during fall arresting., Safety Science, 2004, 42, s. 519-536
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Test method for retractable type fall arresters designed for horizontal use., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 3, s. 313-331
 • Baszczyński K.: Przemysłowe hełmy ochronne a zabezpieczenie głowy przed uderzeniami bocznymi., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 5, s. 10-13
 • Baszczyński K.: Ochrona przed upadkiem z wysokości., CIOP, Warszawa, 2001
 • Baszczyński K.: Ochrona przed upadkiem z wysokości, (W: Centralny Instytut Ochrony Pracy), Brak, 2001
 • Baszczyński K., Korycki R.: Stosowanie i zasady doboru sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11, s. 21-23
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Bezwładne masy kotwiczące, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 21-23
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Dynamic Performance of Horizontal Flexible Anchor Lines During Fall Arrest - A Numerical Method of Simulation., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, 4, s. 521-534
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Wpływ atmosferycznych warunków na działanie urządzeń samozaciskowych z giętkimi prowadnicami., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 6, s. 17-19
 • Baszczyński K., Karlikowski M., Zrobek Z.: Nowe normy PN-EN Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 10, s. 2-5
 • Baszczyński K., Karlikowski M., Zrobek Z.: Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 12, s. 6-10
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Wydłużenia urządzeń samozaciskowych jako źródło zagrożeń., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1998, s. 17-20
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Stalowe poziome liny zaczepowe., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1998, 6, s. 18-21
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Zagrożenia w budownictwie., (W: Centralny Instytut Ochrony Pracy), Brak, Warszawa, 1997
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - Oferta

 • badania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości według obowiązujących norm PN-EN a w tym: linek bezpieczeństwa, amortyzatorów, urządzeń samohamownych, urządzeń samozaciskowych, szelek bezpieczeństwa, pasów biodrowych, linek opasujących, systemów kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,
 • badania przemysłowych hełmów ochronnych według obowiązującej norm PN-EN 397,
 • badania wytrzymałościowe różnego typu materiałów włókienniczych i metalowych  oraz wyrobów gotowych,
 • doradztwo w zakresie doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych dla specyficznych stanowisk pracy,
 • porady w zakresie metod stosowania, konserwacji i przechowywania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie doboru i stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie kryteriów oceny oraz wytycznych do konstruowania i użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w oparciu o badania z użyciem manekina antropomorficznego
Kierownik projektu - dr hab. inż. Krzysztof Baszczyński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Zastosowanie materiałów amortyzacyjnych o cechach cieczy nienewtonowskiej w konstrukcji środków ochrony głowy
Kierownik projektu - dr inż. Marcin Jachowicz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie stanowisk i metod badań przestrzennych parametrów konstrukcyjnych hełmów dla potrzeb oceny ich właściwości ochronnych oraz projektowania z uwzględnieniem indywidualnych cech użytkowników
Kierownik projektu - dr inż. Marcin Jachowicz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Artykuły
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Droga spadania

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Droga spadania

 

Głównym zadaniem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jest zabezpieczenie ludzi na stanowiskach pracy, na których nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań ochronnych (np. ochron grupowych). Stosowanie indywidualnych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości nie wyklucza niestety całkowicie ryzyka urazu spowodowanego zjawiskami towarzyszącymi powstrzymywaniu spadania. Jednym z najgroźniejszych zjawisk związanych ze stosowaniem takiego sprzętu jest zderzenie z elementami konstrukcyjnymi stanowiska pracy lub podłoża podczas powstrzymywania spadania z wysokości.

Do podstawowych czynników wpływających na ryzyko zderzenia użytkownika sprzętu ochronnego z elementami konstrukcyjnymi stanowiska pracy należą:

 • kształt i wymiary stanowiska pracy,
 • obecność niebezpiecznych elementów poniżej stanowiska pracy,
 • usytuowanie punktu kotwiczenia,
 • rodzaj zastosowanego sprzętu ochronnego a szczególnie podzespołu łącząco-amortyzującego.

 

  Rys.1 Działanie indywidualnego systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Dla potrzeb zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a co za tym idzie bezpieczeństwa użytkownikowi, konieczna jest prawidłowa ocena całkowitej drogi spadania. Znajomość tej drogi pozwala na ocenę czy na danym stanowisku pracy jest wystarczająca przestrzeń na bezpieczne powstrzymanie spadania z wysokości.

Droga spadania w przypadku indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości składa się (jak to pokazano na rys.1.) z dwóch podstawowych składników:

 • drogi swobodnego spadania,
 • drogi powstrzymywania spadania.

Droga swobodnego spadania jest to dystans jaki przebywa pracownik od chwili utraty kontaktu z podłożem do napięcia się podzespołu łącząco-amortyzującego (łączącego szelki bezpieczeństwa z punktem kotwiczenia na konstrukcji nośnej stanowiska pracy). Dystans ten zależy od: odległości między punktem kotwiczenia a klamrą zaczepową szelek bezpieczeństwa oraz długości i rodzaju podzespołu łącząco-amortyzującego.


Droga powstrzymywania spadania jest to dystans jaki przebywa pracownik od chwili napięcia podzespołu łącząco-amortyzującego do zajęcia najniższej chwilowej pozycji podczas spadania.

Uwaga !

Na końcu powstrzymywania spadania pracownik zajmuje chwilowo najniższą pozycję. Jest ona niższa niż:
- wynikałoby to z początkowej długości podzespołu łącząco-amortyzującego,
- pozycja w stanie stabilnego zawieszenia po powstrzymaniu spadania.


Dystans ten zależy od: wydłużenia podzespołu łącząco-amortyzującego, wydłużenia szelek bezpieczeństwa i przemieszczenia się w nich użytkownika.
W praktyce o wielkości drogi powstrzymywania spadania decyduje głównie wydłużenie podzespołu łącząco-amortyzującego. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku podzespołów łącząco- amortyzujących zawierających elementy włókiennicze np. amortyzatorów włókienniczych oraz urządzeń samozaciskowych z giętkimi prowadnicami wykonanymi z lin włókienniczych. Problem ten jest tym bardziej istotny im w danym sprzęcie zastosowano dłuższy element włókienniczy. Z tego powodu najdłuższej drogi powstrzymywania spadania należy się spodziewać dla urządzeń samozaciskowych stosowanych z dużą czynną długością prowadnicy (odcinkiem prowadnicy pomiędzy punktem kotwiczenia a mechanizmem samozaciskowym - jak to przedstawiono na rys.2a).


Dla potrzeb prawidłowej oceny wysokości obszaru, wolnego od elementów konstrukcyjnych stanowiska pracy, niezbędnego dla bezpiecznego powstrzymywania spadania wygodne jest posłużenie się zależnością:

 

                                                      Rys. 2

Wysokość obszaru wolnego od elementów konstrukcyjnych stanowiska i podłoża = Całkowita droga spadania + 0,5m

Uwaga !

Podstawowym źródłem danych o wielkości drogi powstrzymywania spadania powinny być informacje pochodzące od producenta stosowanego sprzętu ochronnego, np. zawarte w instrukcji użytkowania.


Należy pamiętać, że parametry ochronne sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zależą od warunków atmosferycznych, w których jest on stosowany. Do najważniejszych z tych czynników należą: temperatura, wilgotność i opady atmosferyczne. Czynniki te mogą również wpływać na wielkość drogi powstrzymywania spadania. Zgodnie z rys.3 wzrost temperatury i wilgotności oraz zamoczenie sprzętu na skutek opadów atmosferycznych może doprowadzić do istotnego wzrostu wydłużenia podzespołu łącząco-amortyzującego a co za tym idzie wzrostu całkowitej drogi spadania.

 

Rys. 3 Wpływ warunków atmosferycznych panujących podczas użytkowania na drogę powstrzymywania spadania typowego urządzenia samozaciskowego z giętką prowadnicą wykonaną z liny poliamidowej

Porady praktyczne

 • Punkt kotwiczenia indywidualnego systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien być lokalizowany w pionie nad głową użytkownika co minimalizuje efekt wahadła podczas powstrzymywania spadania i zmniejsza wielkość drogi swobodnego spadania
 • Podzespoły łącząco-amortyzujące powinny być tak dobierane aby minimalizować wielkość drogi swobodnego spadania użytkownika ( najmniejsze drogi swobodnego spadania można osiągnąć stosując amortyzatory włókiennicze połączone z linkami bezpieczeństwa o regulowanej długości, urządzenia samohamowne lub urządzenia samozaciskowe)
 • Zastosowanie konkretnego systemu ochronnego powinno być poprzedzone porównaniem potencjalnej całkowitej drogi spadania z wysokością obszaru wolnego od elementów konstrukcyjnych stanowiska pracy i podłoża
 • Podczas szacowania wielkości drogi spadania należy uwzględniać wpływ warunków panujących na stanowisku pracy