Oferta
 
Przywróć
Minimalizuj

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Oferta

  • Dokonywanie doboru kompletnego sprzętu ochrony układu oddechowego do zagrożeń występujących w miejscu pracy.
  • Prowadzenie ekspertyz i konsultacji z zakresu stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego.
  • Przeprowadzanie badań laboratoryjnych i użytkowych sprzętu ochrony układu oddechowego.

Zestawienie możliwości prowadzenia badań laboratoryjnych sprzętu ochrony układu oddechowego w Pracowni.  

Sprzęt ochrony układu oddechowego Badania wykonywane zgodnie z normami PN-EN Zakres badań
filtry badania wg
PN-EN 143
badania pełne
półmaski filtrujące badania wg
PN-EN 149
badania pełne
półmaski filtrująco-pochłaniające badania wg
PN-EN 405
za wyjątkiem pojemności sorpcyjnej i czasu przebicia
maski badania wg
PN-EN 136
badania pełne
półmaski i ćwierćmaski badania wg
PN-EN 140
badania pełne
pochłaniacze i filtropochłaniacze badania wg
PN-EN 141
za wyjątkiem pojemności sorpcyjnej i czasu przebicia
aparaty wężowe badania wg
PN-EN 138
PN-EN 139
PN-EN 269
PN-EN 270
PN-EN 271
za wyjątkiem badań eksploatacyjnych w warunkach zróżnicowanej temperatury, funkcjonowania przy zanurzeniu w wodzie oraz odporności na ścieranie
aparaty powietrzne butlowe badania wg
PN-EN 137
za wyjątkiem badań eksploatacyjnych w warunkach zróżnicowanej temperatury
ucieczkowy sprzęt oczyszczający badania wg
PN-EN 403
i PN-EN 404
za wyjątkiem badań czasu przebicia i pojemności sorpcyjnej
ucieczkowy sprzęt izolujący badania wg
PN-EN 402
za wyjątkiem badań eksploatacyjnych w warunkach zróżnicowanej temperatury
oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza badania wg
PN-EN 147
badania pełne
oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza badania wg
PN-EN 146
badania pełne