Opis Jednostki Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

 

Podstawową działalnością Pracowni jest prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z:

 
  • opracowywaniem metod badań i kryteriów oceny sprzętu ochrony układu oddechowego,
  • badaniem zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, tworzących bazę doświadczeń wykorzystywaną podczas opracowywania  nowych ochron i zasad prawidłowego ich doboru oraz bezpiecznego stosowania i przechowywania.
 

Ponadto w Pracowni prowadzone są prace normalizacyjne związane z wdrażaniem norm europejskim do zbioru polskich norm z zakresu sprzętu ochrony układu oddechowego.

 

Kierownik Pracowni
dr inż. Agnieszka Brochocka
tel. (+48 042) 648 02 25,
fax: (+48 042) 678 19 15,
e-mail: agbro@ciop.lodz.pl