Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Identyfikowanie grup ryzyka związanego z narażeniem na wytypowane substancje rakotwórcze
Kierownik projektu - dr Joanna Kowalska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Weryfikacja i rozbudowa internetowej bazy ChemPył o nowe materiały i narzędzia wspomagające ocenę i profilaktykę narażenia na substancje chemiczne i pyły w środowisku pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Kierownik projektu - dr Elżbieta Dobrzyńska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Badanie wpływu nanocząstek metali na aktywność membran biomimetycznych
Kierownik projektu - dr inż. Dorota Kondej
Wykonawcy -
zobacz więcej