Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Opracowanie narzędzia do oceny e-kompetencji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku niezbędnych do podjęcia pracy
Kierownik projektu - mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena wartości kosztu fizjologicznego oraz tempa metabolizmu w celu określenia warunków zmniejszających obciążenie cieplne i fizyczne pracowników starszych
Kierownik projektu - mgr Marzena Malińska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn
Kierownik projektu - dr Katarzyna Hildt-Ciupińska
Wykonawcy -
zobacz więcej