Opis Jednostki Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj


Pracownia Biomechaniki - O Pracowni

    Profil działalności pracowni:

 
 

Tematyka zagadnień będących przedmiotem zainteresowania pracowników pracowni biomechaniki związana jest z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego człowieka w środowisku pracy. Obciążenie układu mięśniowo-szkieletoweego zależy od trzech głównych czynników biomechanicznych, a mianowicie pozycji przyjmowanej podczas pracy, obciążenia zewnętrznego czyli siły jaką pracownik musi wywierać w procesie pracy na otocznie oraz czasu trwania wykonywanych czynności i częstości ich powtarzania. W celu prawidłowej oceny obciążenia należy rozważać wspomniane powyżej czynniki. Wiele prac badawczych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w świecie koncentruje się na określeniu optymalnych zależności pomiędzy tymi czynnikami.


    Problematyka naukowo-badawcza pracowni biomechaniki koncentruje się  na następujących zagadnieniach:

  • obciążenie kończyny górnej i obręczy barkowej podczas prac wykonywanych przy wywieraniu małych sił,
  • obciążenie kończyn górnych i pleców podczas prac wykonywanych w pozycji stojącej przy znacznej sile zewnętrznej,
  • wpływ rodzaju siedziska na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy siedzącej,
  • obciążenie kończyn dolnych podczas operowania pedałami roboczymi.

Kierownik Pracowni
dr Tomasz Tokarski
tel. 22 623 32 03, e-mail: tomto@ciop.pl