Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Opracowanie systemu diagnozy psychologicznej oraz programu wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej
Kierownik projektu - mgr Andrzej Najmiec
Wykonawcy -
zobacz więcej
Badanie skuteczności treningu uważności w poprawie zdolności do pracy osób z depresją
Kierownik projektu - dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda
Wykonawcy -
zobacz więcej
Wymagania w pracy jako wyzwania versus przeszkody – uwarunkowania oraz kon-sekwencje psychologiczne
Kierownik projektu - mgr Zofia Mockałło
Wykonawcy -
zobacz więcej