Skład osobowy
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
   Kierownik telefon e-mail
   dr psych. Dorota Żołnierczyk-Zreda 22 623-32-87 dozol[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Łukasz Baka 22 623-32-05 lubak[at]ciop.pl
   dr Hanna B. Cygan 22 623-32-30 hacyg[at]ciop.pl
   dr psych. Anna Łuczak 22 623-32-08 anluc[at]ciop.pl
   mgr Zofia Mockałło 22 623-32-87 zomoc[at]ciop.pl
   mgr psych. Andrzej Najmiec 22 623-32-05 annaj[at]ciop.pl
   dr Magdalena Warszewska - Makuch 22 623-46-09 mawar[at]ciop.pl
   dr hab. n. hum. Maria Widerszal-Bazyl. prof. CIOP-PIB 22 623-32-86 mawid[at]ciop.pl