Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy - O Pracowni

Profil działalności pracowni:


 • badania psychospołecznych właściwości pracy jako źródła stresu,  konsekwencji stresu w zakresie samopoczucia i zdrowia pracowników, roli różnic indywidualnych w reakcji na stres; opracowywanie metod pomiaru stresu psychologicznego w środowisku pracy oraz zasad i metod ograniczania stresu w pracy (w tym modyfikacji wzoru A),
 • analiza zjawiska wypalenia zawodowego,
 • ocena obciążenia psychicznego w zawodach o szczególnej uciążliwości (np. kontrolerów ruchu lotniczego),
 • badanie ergonomicznych właściwości programów komputerowych,
 • zasady oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • diagnoza oraz kształtowania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

Kierownik Pracowni
dr psych. Dorota Żołnierczyk-Zreda
tel. 623 32 86, fax: 623 36 93
e-mail: dozol@ciop.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Przywróć
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy - Oferta

 • pomiar przyczyn i konsekwencji stresu psychospołecznego związanego z pracą,
 • doradztwo w zakresie monitorowania stresu i tworzenia programów zarządzania stresem,
 • ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • doradztwo w zakresie metod kształtowania i utrzymywania wysokiej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
   Kierownik telefon e-mail
   dr psych. Dorota Żołnierczyk-Zreda 22 623-32-87 dozol[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Łukasz Baka 22 623-32-05 lubak[at]ciop.pl
   dr Hanna B. Cygan 22 623-32-30 hacyg[at]ciop.pl
   dr psych. Anna Łuczak 22 623-32-08 anluc[at]ciop.pl
   mgr Zofia Mockałło 22 623-32-87 zomoc[at]ciop.pl
   mgr psych. Andrzej Najmiec 22 623-32-05 annaj[at]ciop.pl
   dr Magdalena Warszewska - Makuch 22 623-46-09 mawar[at]ciop.pl
   dr hab. n. hum. Maria Widerszal-Bazyl. prof. CIOP-PIB 22 623-32-86 mawid[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wpływ stereotypów na funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+
Kierownik projektu - mgr Zofia Mockałło
Wykonawcy -
zobacz więcej
Profil wymagań psychologicznych, warunkujących sprawność i bezpieczeństwo pracy kierowców zawodowych powyżej 55 roku życia
Kierownik projektu - dr Anna Łuczak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Rodzaj umowy o pracę a dobrostan pracowników i postawa wobec wymagań pracy
Kierownik projektu - dr Dorota Żołnierczyk-Zreda
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy - Interesujące odnośniki