Skład osobowy
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Obciążeń Termicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Magdalena Młynarczyk 22 623-32-76 m.mlynarczyk[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   Prof. dr hab. Maria Konarska 22 623-32-83 makon[at]ciop.pl
   dr Joanna Orysiak 22 623-32-59 joory[at]ciop.pl