Skład osobowy
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Obciążeń Termicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Magdalena Młynarczyk 22 623-32-76 m.mlynarczyk[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   Prof. dr hab. Maria Konarska 22 623-32-83 makon[at]ciop.pl
   techn. Małgorzata Kozłowska 22 623-32-59 malkoz[at]ciop.pl
   dr n. przyrodn. Anna Marszałek 22 623-32-80 anmar[at]ciop.pl