Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - O Pracowni

Profil działalności pracowni:


  • charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka wynikającego z wykonywania wysiłku fizycznego, w warunkach mikroklimatu gorącego i zimnego oraz w odzieży ochronnej,
  • ocena mechanizmów termoregulacji w odpowiedzi na gorące i zimne czynniki środowiska pracy,
  • fizjologiczne kryteria bezpieczeństwa osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze,
  • zastosowanie chronofizjologii w ochronie zdrowia pracownika i w organizacji procesów pracy,
  • zasady oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Kierownik Pracowni
dr hab. n. med. Joanna Bugajska
tel. 623 32 77, fax: 623 36 93
e-mail: jobug@ciop.pl

 

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Oferta

Badania

Laboratorium Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy działa na zasadzie zgodności z wymaganiami normy europejskiej EN 45001 oraz ISO/IEC Przewodnik Nr. 25, a także posiada akredytację PCBC. Pracownia posiada 5 procedur badawczych zgodnie, z którymi wykonywane są badania:

  • Wydatku energetycznego, na podstawie pomiaru wentylacji płuc,
  • Ogólnej wydolności człowieka i maksymalnego pochłaniania tlenu,
  • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej przeznaczonej do mikroklimatu gorącego,
  • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej przeznaczonej do mikroklimatu zimnego,
  • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej wykonanej z materiałów powlekanych.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Przywróć
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie narzędzia do oceny e-kompetencji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku niezbędnych do podjęcia pracy
Kierownik projektu - mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena wartości kosztu fizjologicznego oraz tempa metabolizmu w celu określenia warunków zmniejszających obciążenie cieplne i fizyczne pracowników starszych
Kierownik projektu - mgr Marzena Malińska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn
Kierownik projektu - dr Katarzyna Hildt-Ciupińska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj