Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Przywróć
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Oferta

Badania

Laboratorium Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy działa na zasadzie zgodności z wymaganiami normy europejskiej EN 45001 oraz ISO/IEC Przewodnik Nr. 25, a także posiada akredytację PCBC. Pracownia posiada 5 procedur badawczych zgodnie, z którymi wykonywane są badania:

 • Wydatku energetycznego, na podstawie pomiaru wentylacji płuc,
 • Ogólnej wydolności człowieka i maksymalnego pochłaniania tlenu,
 • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej przeznaczonej do mikroklimatu gorącego,
 • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej przeznaczonej do mikroklimatu zimnego,
 • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej wykonanej z materiałów powlekanych.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB 22 623-32-77 jobug[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Katarzyna Hildt-Ciupińska - kahil[at]ciop.pl
   dr n. med. Elżbieta Łastowiecka - Moras - ellas[at]ciop.pl
   techn. Małgorzata Łopuszyńska - mallo[at]ciop.pl
   techn. Anna Malinowska-Krokosz - ankro[at]ciop.pl
   mgr Marzena Malińska - mamal[at]ciop.pl
   mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak - kapaw[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie narzędzia do oceny e-kompetencji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku niezbędnych do podjęcia pracy
Kierownik projektu - mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena wartości kosztu fizjologicznego oraz tempa metabolizmu w celu określenia warunków zmniejszających obciążenie cieplne i fizyczne pracowników starszych
Kierownik projektu - mgr Marzena Malińska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn
Kierownik projektu - dr Katarzyna Hildt-Ciupińska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj