Skład osobowy
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Tomasz Jankowski 22 623-32-68 tojan[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Szymon Jakubiak 22 623 32 67 szjak[at]ciop.pl
   dr Przemysław Oberbek (22) 623-32-67 ober@ciop.pl
   techn. Maria Paluszkiewicz 22 623-32-68 mapal[at]ciop.pl
   mgr inż. Piotr Sobiech 22 623-32-66 pisob[at]ciop.pl