Oferta
 
Przywróć
Minimalizuj

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Oferta

 • "Badania prowadzone zgodnie z procedurami badawczymi

   

  • Filtrów powietrza stosowanych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji budynków
   -  Parametry użytkowe określone testem ISO Coarse, ISO PM10, ISO PM2,5 i ISO PM1 (PN EN ISO 16890, procedura badawcza nr NCF-25)
  • Instalacji wentylacji miejscowej stosowanych w laboratoriach (np. dygestoria laboratoryjne) i przedsiębiorstwach (np. ssawki, okapy)
   -  Parametry oceny bezpieczeństwa i skuteczności działania wyciągów na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 14175, procedura badawcza nr NCF-31 oraz PN-EN 1093, procedura badawcza nr NCF-29).
  • Powietrza w środowisku pracy:
   -  Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy do oznaczania frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej (PN-Z-04008-7:2002, PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004, PN-EN 689:2002, PN-Z-04030/05:1991, PN-Z-04030/06:1991, PN-Z-04202/02:1988).
   -  Oznaczanie frakcji wdychalnej. Metoda filtracyjno-wagowa (PN-Z-04030-05:1991).
   -  Oznaczanie frakcji respirabilnej. Metoda filtracyjno-wagowa (PN-Z-04030-06:1991)"
 • Badania prowadzone zgodnie z procedurą pomiarową:
  • Anemometrów:
   - Wzorcowanie termoanemometrów w tunelu aerodynamicznym (procedura pomiarowa PWS/NC5-1) .
 • Inne usługi w zakresie działalności Pracowni:
  • Badania parametrów fizycznych cząstek z zastosowaniem:
   -  systemu analizy wymiarowej cząstek SMPS (TSI) do określenia stężenia liczbowego, masowego i powierzchniowego oraz rozkładu wymiarowego dla 64 frakcji wymiarowych cząstek w zakresie od 2nm do 700nm,
   -  kondensacyjnego licznika cząstek drobnych P-TRAK (TSI) do oznaczania stężenia liczbowego cząstek od 20nm do 1000nm,
   -  analizatora cząstek AERO-TRAK (TSI) do pomiaru powierzchni cząstek o wymiarach od 10nm do 1000nm,
   -  fotometru DUST-TRAK (TSI) do określania stężeń masowych cząstek od 100nm do 10000nm,
   -  licznika optycznego GRIMM Dust Monitor do pomiaru stężenia liczbowego oraz rozkładu wymiarowego dla 15 frakcji wymiarowych cząstek w zakresie od 300nm do 20000nm,
   -  spektrometru APS (TSI) do pomiaru średnicy aerodynamicznej cząstek w zakresie od 500nm do 20000nm.

  • Badanie efektywności działania systemów wentylacji i klimatyzacji, w tym skuteczności filtrów powietrza z zastosowaniem ww. aparatury i przyrządów pomiarowych i pomocniczych:
   -  analizatora gazów znacznikowych MIRAN do oznaczania stężeń znaczników gazowych podczas badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w pomieszczeniu i określania miejsc, w których może dochodzić do kumulowania się stężeń substancji szkodliwych,
   -  zestawu do generowania dymu Dragër i wytwornicy dymu Antari stosowanych w procesie mapowania stanu powietrza w pomieszczeniu, pod kątem śledzenia i oceny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
   -  miernika Q-TRAK - do badania parametrów powietrza, w tym stężenia dwutlenku węgla, pod kątem jakości powietrza w pomieszczeniach,
   -  anemometrów firmy TESTO i TSI do określania prędkości powietrza w pomieszczeniu oraz na elementach końcowych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
   -  zestawów pomiarowych VIVO do badania parametrów powietrza, w tym prędkości powietrza już od 0,05 m/s,
   -miernika ACCUBALANCE do określania strumieni objętości powietrza doprowadzanych i odprowadzanych przez systemy wentylacji z pomieszczeń

  • Szkolenia w zakresie „Zagrożenie pyłami w środowisku pracy”(pomiar, ocena).
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z występowaniem pyłów w środowisku pracy.