Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Informacja o Pracowni

Profil działalności pracowni:


 
Pracownia prowadzi prace dotyczące:
oznaczania stężeń wagowych i liczbowych pyłów występujących    w pomieszczeniach pracy,
oceny narażenia zawodowego na pyły,
zapobiegania skutkom narażenia zawodowego na pyły,
określania parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy,
oceny efektywności działania systemów wentylacyjnych.

Aktualnie w Pracowni są prowadzone prace badawcze ukierunkowane na:
ocenę narażenia zawodowego na cząstki pyłów drobnych, w tym nanocząstek  występujących w pomieszczeniach pracy,
ochronę przed zagrożeniem pyłami o wysokiej szkodliwości, w tym nanocząstkami,
określanie skuteczności frakcyjnej materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza stosowanych w środkach ochrony zbiorowej przed zapyleniem.
Udział w projektach europejskich:

1.TC WE 2007 Case studies: Assessing, reducing and eliminating risk at source.
    -NOCODUST Elimination of risks arising from exposure of workers on high dust level, e.g. in coalmines.
    -NOWODUST Elimination of risks arising from exposure to chemical substances and reduction of exposure to wood dust and noise in Timber Industry.

2.Inflammatory and genotoxic effects of engineered nanomaterials (NANOSH) Sixth Framework Programme 2006-2009.

3.Workplace exposure to nanoparticles Topic Centre Risk Observatory, Project 2008-2. 2008.

4.Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air (NANODEVICE) Seven Framework Programme 2009-2013.


Pracownia uczestniczy w pracach Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN oraz Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych w Grupie ds. Aerozoli Przemysłowych.

Pracownia uczestniczy w opracowywaniu programów komputerowych, programów i materiałów szkoleniowych, propozycji dotyczących aktów prawnych.

Kierownik Pracowni
mgr inż. Tomasz Jankowski
tel. 623 32 68, fax: 623 36 93
e-mail: tojan@ciop.pl

 

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Przywróć
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Oferta

 • "Badania prowadzone zgodnie z procedurami badawczymi

   

  • Filtrów powietrza stosowanych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji budynków
   -  Parametry użytkowe określone testem ISO Coarse, ISO PM10, ISO PM2,5 i ISO PM1 (PN EN ISO 16890, procedura badawcza nr NCF-25)
  • Instalacji wentylacji miejscowej stosowanych w laboratoriach (np. dygestoria laboratoryjne) i przedsiębiorstwach (np. ssawki, okapy)
   -  Parametry oceny bezpieczeństwa i skuteczności działania wyciągów na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 14175, procedura badawcza nr NCF-31 oraz PN-EN 1093, procedura badawcza nr NCF-29).
  • Powietrza w środowisku pracy:
   -  Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy do oznaczania frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej (PN-Z-04008-7:2002, PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004, PN-EN 689:2002, PN-Z-04030/05:1991, PN-Z-04030/06:1991, PN-Z-04202/02:1988).
   -  Oznaczanie frakcji wdychalnej. Metoda filtracyjno-wagowa (PN-Z-04030-05:1991).
   -  Oznaczanie frakcji respirabilnej. Metoda filtracyjno-wagowa (PN-Z-04030-06:1991)"
 • Badania prowadzone zgodnie z procedurą pomiarową:
  • Anemometrów:
   - Wzorcowanie termoanemometrów w tunelu aerodynamicznym (procedura pomiarowa PWS/NC5-1) .
 • Inne usługi w zakresie działalności Pracowni:
  • Badania parametrów fizycznych cząstek z zastosowaniem:
   -  systemu analizy wymiarowej cząstek SMPS (TSI) do określenia stężenia liczbowego, masowego i powierzchniowego oraz rozkładu wymiarowego dla 64 frakcji wymiarowych cząstek w zakresie od 2nm do 700nm,
   -  kondensacyjnego licznika cząstek drobnych P-TRAK (TSI) do oznaczania stężenia liczbowego cząstek od 20nm do 1000nm,
   -  analizatora cząstek AERO-TRAK (TSI) do pomiaru powierzchni cząstek o wymiarach od 10nm do 1000nm,
   -  fotometru DUST-TRAK (TSI) do określania stężeń masowych cząstek od 100nm do 10000nm,
   -  licznika optycznego GRIMM Dust Monitor do pomiaru stężenia liczbowego oraz rozkładu wymiarowego dla 15 frakcji wymiarowych cząstek w zakresie od 300nm do 20000nm,
   -  spektrometru APS (TSI) do pomiaru średnicy aerodynamicznej cząstek w zakresie od 500nm do 20000nm.

  • Badanie efektywności działania systemów wentylacji i klimatyzacji, w tym skuteczności filtrów powietrza z zastosowaniem ww. aparatury i przyrządów pomiarowych i pomocniczych:
   -  analizatora gazów znacznikowych MIRAN do oznaczania stężeń znaczników gazowych podczas badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w pomieszczeniu i określania miejsc, w których może dochodzić do kumulowania się stężeń substancji szkodliwych,
   -  zestawu do generowania dymu Dragër i wytwornicy dymu Antari stosowanych w procesie mapowania stanu powietrza w pomieszczeniu, pod kątem śledzenia i oceny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
   -  miernika Q-TRAK - do badania parametrów powietrza, w tym stężenia dwutlenku węgla, pod kątem jakości powietrza w pomieszczeniach,
   -  anemometrów firmy TESTO i TSI do określania prędkości powietrza w pomieszczeniu oraz na elementach końcowych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
   -  zestawów pomiarowych VIVO do badania parametrów powietrza, w tym prędkości powietrza już od 0,05 m/s,
   -miernika ACCUBALANCE do określania strumieni objętości powietrza doprowadzanych i odprowadzanych przez systemy wentylacji z pomieszczeń

  • Szkolenia w zakresie „Zagrożenie pyłami w środowisku pracy”(pomiar, ocena).
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z występowaniem pyłów w środowisku pracy.
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Tomasz Jankowski 22 623-32-68 tojan[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Szymon Jakubiak 22 623 32 67 szjak[at]ciop.pl
   dr Przemysław Oberbek (22) 623-32-67 ober@ciop.pl
   techn. Maria Paluszkiewicz 22 623-32-68 mapal[at]ciop.pl
   mgr inż. Piotr Sobiech 22 623-32-66 pisob[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie stanowiska i metodyki badania parametrów materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli
Kierownik projektu - dr inż. Szymon Jakubiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Wpływ nawiewu wspomagającego na wzrost skuteczności działania wentylacji wyporowej na mobilnym stanowisku spawalniczym
Kierownik projektu - dr inż. Tomasz Jankowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie bazy danych do oceny narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA) występujące w środowisku pracy
Kierownik projektu - dr Przemysław Oberbek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj