Pracownia Zagrożeń Biologicznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Zagrożeń Biologicznych - Informacja o Pracowni

Profil działalności pracowni:

 
 
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy i nieprzemysłowych wnętrz,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie profilaktyki szkodliwych czynników biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii powietrza oraz epidemiologii, diagnostyki i profilaktyki chorób wywołanych działaniem tych czynników

 • opracowywanie projektów norm oraz tworzenie nowych i weryfikacja już istniejących normatywów higienicznych dla szkodliwych czynników biologicznych

 • wykonywanie ekspertyz w zakresie oceny narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy i w środowisku pozazawodowym, oceny korozji biologicznej i działań remediacyjnych w budynkach oraz oceny stanu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pod katem ich zanieczyszczenia aerozolami biologicznymi


Kierownik Pracowni
dr hab. n. med. Rafał Górny, prof. nadzw. CIOP-PIB

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Przywróć
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Biologicznych
   Kierownik telefon e-mail
   prof. dr hab. n. med. Rafał Górny 22 623-46-77 ragor[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Aleksandra Bakal - Kijek albak[at]ciop.pl
   dr hab. Marcin Cyprowski 22 623-46-92 macyp[at]ciop.pl
   dr Małgorzata Gołofit-Szymczak 22 623-46-82 magol[at]ciop.pl
   dr Anna Ławniczek-Wałczyk 22 623-46-92 anlaw[at]ciop.pl
   dr inż. Agata Stobnicka - Kupiec 22 623-46-82 agsto[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Badanie skuteczności metod czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych w samochodowych środkach transportu
Kierownik projektu - dr Małgorzata Gołofit-Szymczak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie metodyki badań i oceny zagrożenia wirusami w zakładach przemysłu mleczarskiego
Kierownik projektu - dr inż. Agata Stobnicka-Kupiec
Wykonawcy -
zobacz więcej
Rola szkodliwych czynników mikrobiologicznych w rozwoju reakcji zapalnych dróg oddechowych u pracowników wybranych zakładów sektora przetwórstwa drewna
Kierownik projektu - prof. dr hab. n. med. Rafał Górny
Wykonawcy -
zobacz więcej

Pracownia Zagrożeń Biologicznych - Interesujące odnośniki