Opis Jednostki Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj

 

Profil działalności pracowni:

 
 
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie szkodliwych substancji chemicznych w środowisku pracy
 • identyfikacja mieszanin substancji chemicznych emitowanych podczas szczególnie niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia procesów technologicznych oraz w pomieszczeniach biurowych
 • opracowywanie metod oznaczania substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych
 • opracowywanie norm
 • ocena narażenia i ryzyka zawodowego, związanego z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych w procesach technologicznych,
 • prowadzenie serwisu - bazy wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych CHEMPYŁ
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie oceny narażenia i ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy
 • uczestnictwo w pracach Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i  Komitetów Normalizacyjnych oraz w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.  


Obecnie prowadzone są prace badawcze dotyczące:

 • analizy i oznaczania rakotwórczych substancji chemicznych, np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), lotnych związków organicznych (LZO)
 • frakcjonowania drobnych cząstek stałych pyłów antropogennych w kierunku analizy składu chemicznego poszczególnych frakcji emitowanych ze spalin diesla i biodiesla
 • analizy specjacyjnej związków chromu z wykorzystaniem chromatografii jonowej
 • opracowywania metod oznaczania substancji chemicznych
 • badania substancji endokrynnie aktywnych w środowisku pracy
 • badania wpływu cząstek nanostrukturalnych na aktywność powierzchniową membran biomimetycznych 

 

 

Kierownik Pracowni
dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. nadzw. CIOP-PIB
tel. (22) 623 32 52, fax: (22) 623 36 93
e-mail: mapol@ciop.pl