Pracownicy Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Agnieszka Brochocka (42) 648 02 25 agbro[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr Katarzyna Bociek - kaboc[at]ciop.lodz.pl
   mgr Paweł Ćwietkowski - pacwi[at]ciop.pl
   Renata Głodek - reglo[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Krzysztof Makowski - krmak[at]ciop.lodz.pl
   dr Małgorzata Okrasa - maokr[at]ciop.lodz.pl
   inż. Wiktor Orlikowski - wiorl[at]ciop.lodz.pl
   inż. Oliwia Owczarek - olowc[at]ciop.lodz.pl
 • Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Krzysztof Baszczyński (42) 648-02-29 krbas[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   Anna Jabłońska - anjab[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Marcin Jachowicz - majac[at]ciop.lodz.pl
 • Pracownia Odzieży Ochronnej
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Anna Dąbrowska (42) 648 02 33 andab[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak (42) 648-02-32 grbar[at]ciop.lodz.pl
   techn. Dariusz Błażejewski - dabla[at]ciop.lodz.pl
   mgr Alicja Czapska - alcza[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Agnieszka Greszta aggre[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Sylwia Krzemińska - sykrz[at]ciop.lodz.pl
   Ewa Mieszek-Stupakiewicz - ewmie[at]ciop.lodz.pl
 • Pracownia Ochron Oczu i Twarzy
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Grzegorz Owczarek (42) 648-02-39 growc[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   techn. Krzysztof Płachta - krpla[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Joanna Szkudlarek - joszk[at]ciop.lodz.pl
 • Pracownia Ochron Rąk i Nóg
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Emilia Irzmańska (42) 648 02 46 emirz[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Agnieszka Adamus - Włodarczyk - agada[at]ciop.lodz.pl
   techn. Elżbieta Grzegorczyk - elgrz[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Paulina Kropidłowska - pawoj[at]ciop.lodz.pl
   inż. Magdalena Makowicz - mamak[at]ciop.lodz.pl
   techn. Tadeusz Muszyński - tamus[at]ciop.lodz.pl
   inż. Sebastian Rakowski - serak[at]ciop.lodz.pl
   techn. Arkadiusz Szmytke - arszm[at]ciop.lodz.pl