Kierownictwo
 
Przywróć
Minimalizuj

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. nadzw. CIOP-PIB
e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl

 

Sekretariat
mgr Joanna Łyczko
tel.: (42) 648 02 21
fax.: (42) 648 02 22
e-mail: jolyc@ciop.lodz.pl