Opis Jednostki Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj

W razie braku możliwości zastosowania środków ograniczających zagrożenia „u źródła", zmiany technologii lub zastosowania środków ochron zbiorowych, zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej. Dziedziną tą zajmuje się Zakład Ochron Osobistych z siedzibą w Łodzi. Zmodernizowane, nowoczesne laboratoria badawcze Zakładu umożliwiają prowadzenie badań parametrów ochronnych i użytkowych wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej na zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej, z uwzględnieniem nowych zagrożeń i zmieniających się potrzeb użytkowników.

Zakład prowadzi prace nad doskonaleniem materiałów i konstrukcji środków ochrony indywidualnej, a także symulacją zjawisk związanych z ich stosowaniem. Badania nad sprzętem ochrony układu oddechowego są ukierunkowane na rozwój wysoko skutecznych włóknin filtracyjnych (melt-blown) i ich modyfikację z wykorzystaniem reaktora plazmowego oraz wyznaczanie skuteczności filtracji tych materiałów wobec nanocząstek. Nowoczesne maszyny wytrzymałościowe, manekin i kamera do szybkiej rejestracji obrazu umożliwiają ocenę sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w przewidywanych warunkach stosowania. Prowadzone są liczne prace nad aplikacją inteligentnych materiałów i systemów do odzieży ochronnej, zwłaszcza w aspekcie komfortu jej stosowania w środowisku zimnym i gorącym.

Zakład współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi krajowymi i europejskimi. Obecnie w Zakładzie są realizowane m.in. projekty w obszarach dotyczących opracowywania konstrukcji nowych rozwiązań środków ochrony indywidualnej projektowanych z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów oraz układów elektronicznych i tekstronicznych. Środki te, oprócz funkcji ochrony pracownika, monitorują wybrane parametry fizjologiczne oraz parametry środowiska pracy lub wspomagają wykonywanie czynności zawodowych.

 

Efektem działalności badawczej i wdrożeniowej są nowe wzory środków ochrony indywidualnej, m.in.:

 • ubiór chroniący przed promieniowaniem mikrofalowym
 • odzież ochronna z systemem aktywnej termoregulacji
 • wyrób odzieżowy z materiałami przemiany fazowej o właściwościach termoregulacyjnych do stosowania pod odzieżą ochronną w uciążliwych warunkach pracy
 • kombinezon asekuracyjno-ochronny
 • ubranie strażackie z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych
 • rękawice ochronne bazaltowe, aluminizowane o podwyższonym komforcie użytkowania, do pracy w warunkach występowania zagrożeń termicznych i mechanicznych
 • wkładki kompozytowe do szczelnego obuwia stosowanego w warunkach ciężkiej pracy
 • automatyczne filtry spawalnicze
 • interferencyjny filtr do ochrony oczu przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania cieplnego
 • półmaska filtrująca klasy FFP3 D z warstwą pochłaniającą wilgoć
 • bioaktywna włóknina filtracyjna do indywidualnej ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem
 • hełm ochronny z ochroną twarzy i doprowadzeniem powietrza
 • sprzęt oczyszczający z kapturem, przeznaczony do użycia podczas pożaru
 • hełm strażacki
 • rękawice chroniące przed olejami i czynnikami mechanicznymi otrzymane z kompozycji elastomerowej metodą maczania
 • aktywny układ chłodzący cieczą do stosowania pod odzieżą ochronną

 

Oferta Zakładu

Od 2004 r. Zakład uczestniczy w europejskim systemie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG, jako jednostka notyfikowana UE nr 1437. Do badań jest wykorzystywane wyposażenie pomiarowe objęte od 1994 r. systemem zarządzania jakością, w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Zakład uczestniczy w pracach Grup Pionowych koordynujących działania europejskich jednostek notyfikowanych. Aktywność dotyczy potwierdzania biegłości laboratorium w badaniach międzylaboratoryjnych oraz opracowywania nowych wymagań i metod badań.

Zakład prowadzi także działalność w zakresie postanowień dyrektywy 89/656/EWG dotyczącej minimalnych wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania środków ochrony indywidualnej, w tym:

 • doboru środków ochrony indywidualnej do zagrożeń
 • bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej
 • doboru sprzętu ochrony układu oddechowego pod względem indywidualnego dopasowania przez wyznaczenie wskaźnika ochrony na stanowiskach pracy
 • szacowania czasu bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej
 • określania kryteriów i metod oceny stanu technicznego użytkowanych środków ochrony indywidualnej
 • oceny nowych rozwiązań środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem warunków symulujących ich przyszłe użytkowanie w środowisku pracy (np. laboratoryjne i poligonowe badania eksploatacyjne).

 

Kontakt

Kierownik Zakładu Ochron Osobistych
dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka
e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl

 

Sekretariat
mgr Joanna Łyczko
tel.: (42) 648 02 21
fax.: (42) 648 02 22
e-mail: jolyc@ciop.lodz.pl

 

ADRES
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48

Numery telefonów:
centrala:  (+48 42) 678 19 63 oraz 678 10 75,
fax:  (+48 42) 678 19 15