Kierownictwo
 
Przywróć
Minimalizuj

Kierownik Zakładu Ergonomii 
dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. Instytutu
tel. 22 623-32-77, fax: 22 623-32-82 
e-mail: jobug@ciop.pl

Sekretariat 
Iwona Łazarska 
tel. 22 623-32-82, e-mail: iwlaz@ciop.pl