Pracownicy Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
   telefon e-mail
   dr inż. Andrzej Dąbrowski 22 623-46-61 andab[at]ciop.pl
   dr inż. Mariusz Dąbrowski 22 623-46-39 madab[at]ciop.pl
   mgr inż. Dariusz Filipek 22 623-32-12 dafil[at]ciop.pl
 • Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. CIOP-PIB 22 623-46-35 madzw[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Tomasz Strawiński 22 623-46-37 tostr[at]ciop.pl
 • Pracownia Promieniowania Optycznego
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB 22 623-46-34 agwol[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Andrzej Pawlak 22 623-46-75 anpaw[at]ciop.pl
   inż. Mariusz Wisełka mawis[at]ciop.pl
 • Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. CIOP-PIB 22 623-46-38 angra[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Jarosław Jankowski 22 623-32-10 jajan[at]ciop.pl
   mgr inż. Dariusz Kalwasiński 22 623-46-08 dakal[at]ciop.pl