Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Warunki bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji - zmiana rozporządzenia

 

W dniu 6 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz.U. poz. 741).

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz.U. poz. 1375, z 2020 r. poz. 1263 oraz z 2022 r. poz. 36), w którym w § 2 w pkt 1 do katalogu organizatorów szkolenia zawodowego lub doskonalenia zawodowego w Policji dodano Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

 

 

Oprac. Anna Gałązka
specjalistka ds. legislacji
BP5/2022

 

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj