Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych – zmiany

1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. poz. 854).

 

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 237'5 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zmienia ono rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. poz. 313 i 930 oraz z 2009 r. poz. 462). Zmiana związana jest z nowelizacją art. 176 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 176 § 1 Kodeksu pracy (nadanym przez ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1053), kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

 

Wykaz tych prac został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796) wydanym na podstawie art. 176 § 2 Kodeksu pracy. Wprowadzona do Kodeksu pracy zmiana spowodowała konieczność uzupełnienia, o odpowiednie regulacje dotyczące kobiet niebędących w ciąży i niekarmiących dziecka piersią, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniło tytuł rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. na następujący: „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym". Zmiana ta spowodowana jest rozszerzeniem zakresu dotychczasowego rozporządzenia o dotyczącą kobiet normę dopuszczalnej wartości wydatku energetycznego na wykonywanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym przy pracach inne niż prace trans- portowe (dodany ust. 3 w § 6).

 

Zgodnie ze zmienionym § 1 rozporządzenia, określa ono obecnie m.in. dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, dopuszczalne wartości sił niezbędne do ich przemieszczania oraz dopuszczalne wartości wydatku energetycznego na wykonanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów przez pracowników, z wyłączeniem pracowników młodocianych oraz kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r., do 31 stycznia 2018 r. masa ręcznie przetaczanych przedmiotów, o których mowa w § 16 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r, nie może przekraczać 300 kg na jednego mężczyznę (zgodnie z nowym brzmieniem § 16 pkt 1 rozporządzenia masa ręcznie przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni, nie może przekraczać 200 kg na jednego mężczyznę i 80 kg na jedną kobietę).

 

Oprac. Anna Gałązka
specjalistka ds. legislacji
BP 6/2017

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj