Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Główne kierunki działalności:

Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Krajowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Udostępnianie w postaci dokumentów cyfrowych wybranych pozycji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy z zasobów CIOP-PIB oraz innych źródeł informacji
Kierownik projektu - dr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel
Wykonawcy -
zobacz więcej
Przegląd i analiza polskich publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy indeksowanych w bazach bibliograficznych i otoczeniu sieciowym – badanie zasięgu oddziaływania (wskaźniki bibliometryczne i altmetryczne)
Kierownik projektu - dr Witold Sygocki
Wykonawcy -
zobacz więcej
Gromadzenie zasobu katalogu bibliotecznego, doskonalenie klasyfikacji tematycznej i udostępniania informacji oraz wyszukiwania tematycznego z zastosowaniem specjalistycznego tezaurusa dziedzinowego „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”
Kierownik projektu - dr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel
Wykonawcy -
zobacz więcej
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Młodzka-Stybel A., Stańczak-Gąsiewska A.: Tematyczne zestawienia piśmiennictwajako źródła specjalistycznej wiedzy z zakresu bhp, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2022, 2(605), s. 26-28
 • Stańczak-Gąsiewska A.: Krajowe biblioteki specjalistyczne w obszarze środowiska pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 5(584), s. 8-11
 • Sygocki W., Baka Ł., Bugajska J., Biernacki A.: Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 5(584), s. 21-25
 • Młodzka-Stybel A.: Zwiększenie dostępności dziedzinowych zasobów cyfrowych w Bibliotece CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 24-25
 • Młodzka-Stybel A.: Wyszukiwanie tematyczne w międzynarodowych zasobach informacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 23-25
 • Młodzka-Stybel A.: Wyszukiwanie tematyczne w międzynarodowych zasobach informacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 23-25
 • Młodzka-Stybel A.: Zwiększenie dostępności dziedzinowych zasobów cyfrowych w Bibliotece CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 24-25
 • Sygocki W., Korzeniewska E.: Po co wskaźniki altmetryczne specjalistom z zakresu elektromagnetyzmu i bhp…?, Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 1, s. 101-104
 • Sygocki W., Woźniak-Kasperek J.: Zagadnienia elektromagnetyzmu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych systemach organizacji wiedzy – stan rzeczy i niektóre jego konsekwencje, Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 1, s. 105-108
 • Sygocki W.: Źródła informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy w bibliotekach – na przykładzie zasobów biblioteki CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 7(562), s. 21-25
 • Młodzka-Stybel A.: Wykorzystanie wyszukiwarki fasetowej w bibliotekach, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 15-18
 • Młodzka-Stybel A.: Dostęp do dziedzinowych zasobów informacyjnych z wykorzystaniem wyszukiwarki fasetowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 26-29
 • Szczepanowska B.: Portal MOP: nowoczesne źródło wiedzy o ochronie człowieka w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 10, s. s. 28-29
 • Farin K.: Wiedza o bhp na poziomie szkolnym – projekt „NAPO, dla nauczycieli” i inne europejskie inicjatywy w tym zakresie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8, s. 8-9
 • Farin K.: Działania UE na rzecz poprawy warunków pracy – Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej PROGRESS 2007-2013, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1(508), s. 8-9
 • Granda A.: Stres na uwięzi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 8-9
 • Klimaszewska W.: Wybrane narzędzia wspomagające zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi dostępne w Internecie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 6-7
 • Młodzka-Stybel A.: Zielone miejsca pracy i kultura bezpieczeństwa w publikacjach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia, w Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1(508), s. 26-29
 • Młodzka-Stybel A.: Elektroniczny katalog Biblioteki CIOP-PIB w wyszukiwarce Google, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8, s. 27-29
 • Sygocki W.: Electromagnetics & Occupational Safety and Health (OSH) in bibliographic databases – qualitative-quantitative analysis, Przegląd Elektrotechniczny, , 2014, 90, 12 , s. 165-167
 • Szczepanowska B.: 28 kwietnia 2014 – chemikalia w pracy są często groźne. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4, s. 4-5
 • Farin K.: Wspólna Niemiecka Strategia BHP, czyli jak efektywnie poprawić system ochrony pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11, s. 8-9
 • Granda A.: Bezpieczeństwo w…ZOO, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7, s. 2-2
 • Młodzka-Stybel A. : Światowe zasoby informacyjne udostępniane w Bibliotece CIOP-PIB , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 10-11
 • Szczepanowska B. : Rola informacji w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy - międzynarodowe źródła informacji o "zielonej" ekonomii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 30-31
 • Szczepanowska B. : Upowszechnianie informacji o bhp za pomocą elektronicznych baz danych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 20-22
 • Farin K. : Media społecznościowe i ich wpływ na komunikację w obszarze bhp , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 22-24
 • Młodzka-Stybel A. : Słownictwo z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w bazach Międzynarodowej Organizacji Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2 (473) , s. 23-25
 • Farin K. : Bezpieczeństwo pracy w fotografii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 7-9
 • Janecka J., Farin K. : Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy. Europejska kampania informacyjna na rzecz oceny ryzyka zawodowego - zakończona , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462) , s. 26-27
 • Młodzka-Stybel A. : ESENER. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych zagrożeń w środowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 5-7
 • Młodzka-Stybel A. : Aktualizacja tezaurusa Bezpieczeństwo pracy i ergonomia , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 6 (465) , s. 19-22
 • Młodzka-Stybel A. : Przegląd najnowszych publikacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 28-31
 • Szczepanowska B. : Nowości w portalu Międzynarodowej Organizacji Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 8-10
 • Młodzka-Stybel A. : Globalna sieć informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 9-11
 • Młodzka-Stybel A. : Zasoby informacyjne witryny internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 23-26
 • Szczepanowska B. : 50-lecie światowego systemu informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 20-22
 • Młodzka-Stybel A. : Tezaurus Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w systemie bibliotecznym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 5 (440) , s. 22-24
 • Młodzka-Stybel A. : Źródła informacji o terminologii bhp oraz dziedzin pokrewnych - zastosowanie w systemach informacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 24-27
 • Szczepanowska B. : Internetowe źródła informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy. Witryna Health and Safety Executive (HSE) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 11-13
 • Młodzka-Stybel A. : Wybrane zagrożenia w środowisku pracy - prognozy i priorytety badawcze Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1 (424) , s. 10-14
 • Młodzka-Stybel A. : Internetowe źródła informacji o bhp. Doskonalenie dostępu do informacji w pracach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 22-25
 • Szczepanowska B. : Internetowe źródła informacji o bhp. Portal National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH, USA , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 26-29
 • Klimaszewska W.: System informacji naukowo-technicznej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Koradecka D., Dryzek H.: Occupational safety and health in Poland, Journal of Safety Research, 2001, 2
 • Kozyra E.: Tezaurus Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001