Targi, wystawy

Wykaz
Opis

72 Międzynarodowe Targi Poznańskie - Technologie Przemysłowe i Dobra Inwestycyjne - Nauka dla Gospodarki


Poznań, 12-16 czerwca 2000 r.

 

Targi zgromadziły 1757 wystawców z 33 państw. Ich zakres tematyczny obejmował m.in.: maszyny i urządzenia dla różnych rodzajów przemysłu, transport, chłodnictwo i ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, elektrotechnikę i elektronikę, automatykę przemysłową, aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny, urządzenia do eksploatacji gazów, materiały eksploatacyjne dla maszyn i pojazdów, usługi oraz surowce i półprodukty.