Targi, wystawy

Wykaz
Opis

Wystawa prac naukowo-badawczych naukowców Białorusi i Polski

4-7 październiak 2004 r., Olsztyn

 

Wystawa połączona z seminarium na temat rozwoju współpracy białorusko-polskiej w dziedzinie nauki i techniki. Organizatorzy: Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie oraz Białoruski Instytut Analizy Systemowej i Obsługi Informacyjnej Sfery Nauki i Techniki w Mińsku.

 

Informacje:

mgr inż. Hanna Nawalana, mgr inż. Barbara Krasicka,

tel. 0-22 825 84 80

e-mail: info@opi.org.pl