Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt. “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”
10 października 2019 r., Opole

 

KONFERENCJA

pt. “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

10 października 2019 r.

Aula Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 16, Opole

 

 

Program Konferencji 

 

8.00 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji Radosław Pych, Prezes Zarządu, OSPSBHP, Oddział w Opolu

 

9.15 – 9.30

Europejska kompania informacyjna „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Wioleta Klimaszewska, Krajowy Punkt Centralny Europejskie Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

9.30 – 9.45

Pierwsza pomoc w kontakcie z substancjami chemicznymi Krystian Lech, Medical Rescue

 

9.45 – 10.05

Technologie przechowywania energii elektrycznej nowym wyzwaniem dla bezpieczeństwa ekosystemu

- prof. Waldemar Skomudek, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej

10.05 – 10.25

Niebezpieczne substancje chemiczne jako przyczyna chorób zawodowych i wypadków przy pracy

dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

10.25 – 10.45

Narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne. w środowisku pracy. Profilaktyka

- dr Joanna Kowalska, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

10.45 – 11.00

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i wręczenie nagród w konkursie pn. “Bezpieczne lato – zdrowie na lata” – przedstawiciele OSPSBHP, Oddział w Opolu

 

11.00 – 11.30

 

Przerwa na kawę

 

11.30 – 11.50

Szkodliwe działanie spalin silników wysokoprężnych, środki prewencji

dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. CIOP-PIB, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

11.50 – 12.15

Nanotechnologie i nanomateriały – zagrożenia w miejscu pracy i  ochrona pracowników

dr Lidia Zapór, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

CIOP-PIB

12.15 – 12.45

Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych

dr Małgorzata Gołofit – Szymczak, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

12.45 – 13.10

Zagrożenia chemiczne w miejscu pracy z perspektywy kontroli PIP

- Beata Gruszczyńska – Czudaj, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

 

13.10 – 13.40

 

Przerwa na kawę

 

13.40 – 14.30

Debata pt. “Czy praca z substancjami chemicznymi może być bezpieczna?”

Moderator: Piotr Charczuk

Uczestnicy:

Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

Arkadiusz Kapuścik, Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu

dr Małgorzata Pośniak, CIOP - PIB

Andrzej Wieder – Country Sales Manager Poland w Ejendals AB

14.30 – 14.40

Podsumowanie i zakończenie konferencji

-Radosław Pych, Prezes Zarządu, OSPSBHP, Oddział w Opolu

 

 

Organizatorzy:

- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Opole

- Politechnika Opolska

 

Miejsce konferencji:

Opole ul. Mikołajczyka 16 (Aula Politechniki Opolskiej)

 

www.ospsbhp.opole.pl

www.ciop.pl, http://chemia.ciop.pl