Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencje regionalne pn. „Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” - praktyczne narzędzia dla pracodawców zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami"
1 października - 7 listopada 2019

 

ZAPRASZAMY do udziału w KONFERENCJACH REGIONALNYCH

 

 

Więcej informacji o projekcie ...

 

 

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane praktyczne narzędzia dla pracodawców zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami

 

Gdzie umieścić ogłoszenie, żeby zrekrutować pracownika z niepełnosprawnością?

Dlaczego inaczej dostosowuje się stanowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością wzroku niż słuchu?

Jak wykorzystać smartfon do oceny siedziby przedsiębiorstwa?

Gdzie znaleźć informacje o uprawnieniach pracowniczych? A gdzie o korzyściach pracodawcy?

Jak sprawnie oszacować korzyści i koszty finansowe z użyciem aplikacji komputerowych?

Ile wariantów ustawienia przestrzeni biurowej dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną można zobaczyć z wykorzystaniem prostego programu komputerowego?

Jak w goglach rzeczywistości wirtualnej wygląda fabryka, w której pracuje osoba z niepełnosprawnością ruchu?


Na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści CIOP-PIB, PFRON, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i KZRSIiSN.

 

Szczegółowy program konferencji:            Fotorelacja z konferencji

Program konferencji 9:00-14:00

Program konferencji 11:00-16:00

 

Harmonogram konferencji regionalnych:

 

Łódź

1 października

Wrocław

2 października

Opole

3 października

Bydgoszcz

8 października

Kielce

8 października

Gdańsk

9 października

Kraków

9 października

Olsztyn

10 października

Katowice

10 października

Poznań

14 października

Zielona Góra

15 października

Szczecin

16 października

Białystok

5 listopada

Lublin

6 listopada

Rzeszów

7 listopada

 

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajdą Państwo tutaj:


Formularz rejestracji

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
email: model@ciop.pl
tel. 22-623-37-34 lub 22-623-36-83


Liczba miejsc ograniczona – zachęcamy do wcześniejszej rejestracji.

 

Warunki udziału: wydarzenie bezpłatne; organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu uczestników; informacji o możliwości zwrotu kosztów dojazdu osób zamieszkałych poza miejscem odbywania się konferencji udziela organizator

 

Konferencja podsumowująca projekt, Warszawa, 20 listopada 2019 r

 

 

Narzędzia wspierające pracodawców w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami:

 

Mapa drogowa wsparcia ON w środowisku pracy, która zawiera zasady postępowania w celu dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych, w tym opis potrzeb i barier w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; dobre praktyki; opisy narzędzi i struktur opracowanych w projekcie (kolejne etapy realizacji); informacje dla pracodawcy na temat źródeł finansowania dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych.


Poradniki
 
dla pracodawców - 4 poradniki na temat organizacji środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną.


ErgoON - kalkulator korzyści
 
- interaktywna, mobilna aplikacja umożliwiająca obliczenie środków finansowych, które uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej


ErgoON - lista kontrolna
 
- interaktywna, mobilna aplikacja do oceny stanowiska pracy pod kątem dostosowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową lub intelektualną (w formie aplikacji internetowej i mobilnej (Android, iOS) z opcją przechowywania rejestrowanych danych oraz zapisu raportu z przeprowadzonej kontroli).


ErgoON - wizualizacje
- interaktywna, mobilna aplikacja w technice rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji i prezentacji dostosowania środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, zawierająca 4 wersje w zależności od rodzaju niepełnosprawności i dostępna na platformach: Oculus Rift (Windows), HTC Vive (Windows), Smartfonach Android lub iOS.


ErgoON – projektowanie
- narzędzie wspomagające projektowanie - interaktywna aplikacja w technice rzeczywistości wirtualnej do tworzenia środowiska pracy biurowej wraz z biblioteką elementów (krzesła, stoły, komputery, itp.), pozwalająca na interaktywną symulację pracy na projektowanym stanowisku lub planowanie zmian w już istniejących. Aplikacja dostępna jest na platformy Oculus Rift oraz HTC Vive.