Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt.: "Nowe zasady i przepisy dotyczące oceny zgodności maszyn i środków ochrony indywidualnej oraz certyfikacji kompetencji personelu"

30 września 2003 r., Poznań Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Program seminarium 14.00 Otwarcie seminarium - dr inż. Daniel Podgórski 14.10 Zasady oceny zgodności maszyn oraz środków ocheony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej - mgr inż. Barbara Miareczki 14.40 Procedury składania wniosków i realizacji certyfikacji wyrobów na oznaczenie CE - mgr inż Małgorzata Jędrzejewska 14.50 Działalność laroratoriów badawczych CIOP-PIB w procesie certyfikacji wyrobów na oznaczenie CE - dr inż. Dariusz Pleban 15.00 Cetyfikacja sytemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy - mgr inż. Małgorzata Jędrzejewska 15.10 Certyfikacja kompetencji personelu odpowiedzialnego za kształcenie bezpiecznego środowiska pracy - mgr Maria Madej 15.20 Dyskusja i zamknięcie seminarium Miejsce seminarium: Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, pawilon 23 Seminarium dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację zadań w zakresie służb państwowych programu wieloletniego pn. "Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej". Głowny koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.