Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium dla osób zaangażowanych w aktywizację osób z niepełnosprawnością nt. modelu oceny zdolności do pracy
22 stycznia 2019 r., CIOP-PIB, Warszawa

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
organizuje seminarium pt.:

 

Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Termin: 22 stycznia 2019 r.
Miejsce: CIOP-PIB Warszawie, ul. Czerniakowska 16, budynek B, sala 143.

 

GALERIA ZDJĘC...

 

Celem seminarium jest upowszechnienie narzędzia służącego ocenie potencjału osoby niepełnosprawnej w zakresie cech i sprawności umożliwiających podjęcie satysfakcjonującej pracy, zgodnej z indywidualnymi możliwościami i preferencjami.

 

Seminarium adresowane jest do osób i instytucji zaangażowanych w aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością, tj.

  • specjalistów w ZUS, w PFRON i w urzędach pracy
  • fundacji i stowarzyszeń zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
  • pracodawców zatrudniających lub mających zamiar zatrudniać osoby niepełnosprawne
  • doradców zawodowych.

 

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki projektu pn. Model oceny zdolności do pracy dla potrzeb aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością ruchową, zrealizowanego w CIOP-PIB, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W programie seminarium przewiduje się wizytę w laboratoriach TECH-SAFE-BIO.

Seminarium odbędzie się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, budynek B, sala 143.

Termin seminarium: 22 stycznia 2019 r. godz. 10.00 – 13.00.

PROGRAM Seminarium

Zaproszenie

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: dopie@ciop.pl

Osoba do kontaktu: Dorota Pięta 22 623 37 22

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

 

CIOP-PIB organizuje również oddzielne seminarium dla osób z niepełnosprawnością ruchową zainteresowanych oceną swojej zdolności do pracy. Więcej informacji...