Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium dla osób z niepełnosprawnością ruchową nt. modelu oceny zdolności do pracy
Dwa terminy: 8 stycznia 2019 r. lub 15 stycznia 2019 r., CIOP-PIB, Warszawa

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
organizuje dwa seminaria pt.:

"Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową"

Terminy seminariów:
8 stycznia 2019 r.
15 stycznia 2019 r.

Miejsce: CIOP-PIB Warszawie, ul. Czerniakowska 16, budynek B, sala 143.

 

GALERIA ZDJĘĆ...

 

Celem seminariów jest upowszechnienie narzędzia służącego ocenie potencjału osoby niepełnosprawnej w zakresie cech i sprawności umożliwiających podjęcie satysfakcjonującej pracy, zgodnej z indywidualnymi możliwościami i preferencjami.

 

Seminaria adresowane są do osób z niepełnosprawnością ruchową, zainteresowanych oceną swojej zdolności do pracy pod kątem możliwości fizycznych i funkcjonalnych, sprawności sensorycznej i psychospołecznych aspektów zdolności do pracy.

 

Podczas seminariów przedstawione zostaną wyniki projektu pn. Model oceny zdolności do pracy dla potrzeb aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością ruchową, zrealizowanego w CIOP-PIB, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W programie seminariów przewiduje się wizytę w laboratoriach TECH-SAFE-BIO.

 

Seminaria odbędą się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, budynek B, sala 143.

 

Terminy seminariów: 8 i 15 stycznia 2019 r. godz. 10.00 – 13.00.

Program seminarium

Zaproszenie

 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: dopie@ciop.pl (ze wskazaniem wybranego terminu).

Osoba do kontaktu: Dorota Pięta 22 623 37 22

 

Udział w seminariach jest bezpłatny.

 
 
CIOP-PIB organizuje również oddzielne seminarium dla pracodawców i innych osób oraz instytucji zaangażowanych w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Więcej infomracji...