Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

IV Krajowa Konferencja:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie Nowe wymagania i kierunki doskonalenia 17-18 maja 2004 r., Zakopane zorganizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego Krajowa Konferencja poświęcona była zagadnieniom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem Konferencji było przedstawienie najnowszych koncepcji oraz praktycznych rozwiązań z tego zakresu, z uwzględnieniem metod i narzędzi doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w aspekcie wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz jego integracji z zarządzaniem przedsiębiorstwem jako całością. W szczególności zwrócono uwagę na znaczenie usprawnień ergonomicznych oraz identyfikowania czynników psychospołecznych i ograniczania związanego z nimi ryzyka zawodowego w procesie doskonalenia systemów zarządzania BHP. Konferencja była okazją do spotkań i dyskusji w gronie specjalistów reprezentujących przedsiębiorstwa i ich organizacje, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje rządowe, organy nadzoru nad warunkami pracy oraz inne instytucje i organizacje działające w dziedzinach bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz zarządzania jakością. Szczegółowy program Konferencji