Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o chemii”
23 października 2018 r., Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Łódź

 

Konferencja pn. „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o chemii”
23 października 2018 r.,
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, Łódź

Duża Aula im. Anny Chrząszczewskiej

 

Patronat: Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji  organizowanej w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2018 – 2019 pn. “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, która odbędzie się 23 października w Łodzi, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką oddziaływania substancji chemicznych na organizm człowieka, zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu pozazawodowym.  Prelegentami są pracowni naukowi, specjaliści i praktycy, którzy podzielą się z Państwem ważną wiedzą  i swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Wstęp na konferencję jest wolny. Rejestracja udziału odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszenia , do momentu wyczerpania limitu miejsc.

 

Więcej informacji: http://chemia.ciop.pl

 

Zapraszamy!

 

Organizatorzy:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Łódzki
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 

Zaproszenie do udziału
Program
Formularz rejestracji

 

Program

 

Cz. 1. Niebezpieczne substancje chemiczne w miejscu pracy

10.00 Otwarcie konferencji – dr Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekan Wydziału Chemii,  Uniwersytet Łódzki, dr hab. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
10.10 Czynniki rakotwórcze i choroby zawodowe nimi wywoływane – Katarzyna Konieczko, Centralny Rejestr Danych o Narażeniu na Substancje Chemiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym,  Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
10.30 Czy azbest nadal stanowi zagrożenie? - dr Krzysztof Prawicki, Uniwersytet Łódzki
10.50 Czy nanotechnologie i nanomateriały są bezpieczne? – dr Lidia Zapór, CIOP-PIB
11.10 Specyfikazagrożeń chemicznych w laboratoriach na uczelniach - Małgorzata Majka, Uniwersytet Jagielloński
11.30 Bisfenol A jako potencjalny kancerogen. Źródła narażenia – dr Katarzyna Mokra, Uniwersytet Łódzki
  12.00 – 12.30       Przerwa na kawę

 

Cz. 2. Niebezpieczne substancje chemiczne w środowisku pozazawodowym

 

12.30 Smog i jego wpływ na nasze zdrowie – prof. dr hab. Bożena Bukowska, Uniwersytet Łódzki
12.50 Substancje niebezpieczne w przedmiotach codziennego użytku - mgr Karolina Czarny, Uniwersytet Łódzki
13.10 Mikroplastic - dr Dominik Szczukocki, Uniwersytet Łódzki
13.30 Kontrowersje wokół Glifosatu –prof. dr hab. Jarosław Lewkowski, Uniwersytet Łódzki
13.50 Dopalacze i ich wpływ na organizm – prelegent zostanie potwierdzony
 14.10 – 14.30       Przerwa na kawę

 

Cz. 3. Ochrona przed zagrożeniami ze strony substancji niebezpiecznych

 

14.30    Przepisy w praktyce. Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przed substancjami niebezpiecznymi – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego
14.50   "REACH – a na co to komu?” – dr Tomasz Gendek, firma THETA Doradztwo Techniczne
15.10   Jak być dobrze poinformowanym nt. zagrożeń chemicznych. Bazy danych – dr Elżbieta Dobrzyńska, CIOP-PIB
15.30    Czy ochrony indywidualne na pewno nas chronią? – dr Katarzyna Majchrzycka, prof. nadzw. CIOP-PIB, Kierownik Zakładu Ochron Osobistych, CIOP-PIB
15.50    Podsumowanie konferencji - dr hab. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń, CIOP-PIB
   
 16.00      Obiad

 

Lokalizacja

 

Organizatorzy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl)
Uniwersytet Łódzki (http://www.uni.lodz.pl/)
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi (http://www.frp.lodz.pl/)

 

Kontakt:

Wioleta Klimaszewska
Tel. 22 623 36 77
Wioleta.klimaszewska@ciop.pl