Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Inter Nano Poland 2018 - Międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa
Katowice, 12-13 września 2018 r.

Inter Nano Poland 2018
Międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa
12-13 września 2018 r., Katowice
Nanonet i Śląski Klaster Nano

 

"Trzecia edycja konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland jest międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią.

INP2018 przedstawi najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów oraz umożliwi dialog pomiędzy podmiotami ze świata nauki oraz biznesu.

Trzecia edycja konferencji skupi się na tematyce zastosowania nauki w przemyśle, funkcjonalizacji materiałów i ich użyteczności w medycynie, nowości w dziedzinach prawno-etycznych, najnowszej aparatury badawczej oraz możliwości rozwoju projektów badawczo-rozwojowych. Program konferencji przewiduje sesje naukowo-biznesowe a także sesje poświęcone finansowaniu projektów oraz badań naukowych." 

więcej informacji na: internanopoland.com


źródło: internanopoland.com