Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium: "Budować bezpiecznie - przepisy i praktyka" w ramach VI Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy


15 czerwca 2004 r., Poznań Patronem seminarium była Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (w Bilbao), a oganizatorem: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy Dokumentacja fotograficzna Program seminarium: 11.00 Otwarcie seminarium 11.10 Stan bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - Państwowa Inspekcja Pracy 11.25 Wymagania dotyczące nowych i użytkowanych urządzeń poddozorowych (dźwignic, dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa oraz urządzeń ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych) - Urząd Dozoru Technicznego 11.40 Minimalne wymagania bhp dotyczące budów, wynikające z przepisów implementujących dyrektywę 92/57/EWG - Ministerstwo Infrastruktury, CIOP-PIB 11.55 Wręczenie certyfikatów uznania kompetencji jednostkom edukacyjnym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 12.05 Przerwa 12.20 Doświadczenia przedsiębiorstw budowlanych wprowadzających wymagania wynikające z dyrektyw UE - prezentacje uczestników Forum Liderów - Mostostal Siedlce S.A., Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Skanska S.A. 13.00 Nowe wymagania bhp podczas wykonywania robót budowlanych - Ministerstwo Infrastruktury 13.15 Przepisy wprowadzające dyrektywę 2001/45/WE, dotyczącą użytkowania sprzętu do prac na wysokości - Ministerstwo Gospodarki i Pracy, CIOP-PIB 13.30 Dostosowanie użytkowanego w budownictwie sprzętu roboczego do wymagań wynikających z dyrektyw UE - CIOP-PIB 13.45 Dyskusja 14.00 Pokaz montażu rusztowania i ruchomego podestu - Polska Izba Gospodarcza Rusztowań