Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Nowe normy PN-EN 131-1÷3 – zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drabin aluminiowych oraz techniczne wyzwania dla producentów i laboratoriów badawczych.
Bezpłatne szkolenie, 12 września 2018 r., CIOP-PIB

 

Bezpłatne szkolenie pt.

"Nowe normy PN-EN 131-1÷3 – zwiększenie bezpieczeństwa  użytkowników drabin aluminiowych oraz techniczne wyzwania dla producentów i  laboratoriów badawczych"

12 września 2018 r.

Program i informacje organizacyjne

 

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia prosimy kierować drogą e-mailową na adres: krswi@ciop.pl

Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego i telefonu do kontaktu z uczestnikiem.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Nowe normy PN-EN 131-1÷3 – zwiększenie bezpieczeństwa  użytkowników drabin aluminiowych oraz techniczne wyzwania dla producentów i  laboratoriów badawczych

 

1.  CELE:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • wiedzieć:
  • jakie są podstawowe wymagania dotyczące producentów drabin
  • jakie są parametry techniczne powinny spełniać drabiny profesjonalne i nieprofesjonalne
  • wiedzieć czego, zgodnie z aktualnymi normami i przepisami w zakresie bhp należy wymagać od dostawców drabin

 • znać:
  • wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania drabin, z uwzględnieniem ograniczeń ich zastosowania
  • wymagania normatywne dotyczące oznakowania i instrukcji obsługi drabin
  • wymagania normatywne dotyczące parametrów technicznych drabin

 • umieć:
  • określić niezgodności z wymaganiami bhp na podstawie oględzin urządzeń i dokumentacji drabin,
  • dobrać drabiny do wykonywanych prac w zależności od rodzaju i przeznaczenia tych urządzeń,
  • właściwie organizować prace z wykorzystaniem drabin zgodnie z wymaganiami bhp i uwzględnieniem narzucanych przez te przepisy ograniczeń
2.  ORGANIZATOR  SZKOLENIA     

Centrum Edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

3.  UCZESTNICY SZKOLENIA

Użytkownicy drabin, przedstawiciele służby bhp

4.  MIEJSCE SZKOLENIA

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, sala 143 budynek B

5.  CZAS SZKOLENIA

12.09.2018 r. (środa); godz.: 11.00÷14.00

6.  FORMA ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia

 

 

PLAN  SZKOLENIA

 

CZAS REALIZACJI

TEMAT

WYKŁADOWCA

11.00-12.30

Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania drabin

Andrzej Dąbrowski

CIOP-PIB

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania drabin w różnych warunkach ich eksploatacji – nowe wymagania normatywne

12.30-13.00

Nowe normy dotyczące drabin - innowacyjne, bezpieczne rozwiązania Faraone

Joanna Nagraba
Krzysztof Kurek

Akala Faraone Sp. o.o.

13.00-13.30

Kupuję świadomie - prawidłowy dobór drabin

Jarosław Gacek

Drabest Sp. z o. o.

13.30-14.00

„Bezpieczeństwo i funkcjonalność produkowanych drabin - rozwiązania techniczne”

Bolesław Klimczak
PPH DRABEX Janusz Wilczek