Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja naukowo-techniczna z sesjami warsztatowymi ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM FUNKCJONALNYM

16-18 września 2004 r., Jurata Adres konferencji: Hotel LIDO, ul. Wojska Polskiego 2084-141 Jurata Hasło przewodnie konferencji: "Polska w Unii Europejskiej: orientacja na jakość i bezpieczeństwo" Główne zagadnienia konferencji: - Koncepcja bezpieczeństwa funkcjonalnego w technice i gospodarce - Norma IEC/EN 61508 i jej związki z normami sektorowymi, aspekty prawne zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia - Analiza zagrożeń oraz metody jakościowej i ilościowej oceny ryzyka według EN 61508 i IEC 61511 - Wyznaczanie poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (safety integrity level) - Modelowanie probabilistyczne systemów związanych z bezpieczeństwem - Projektowanie systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych (E/E/PE) związanych z bezpieczeństwem - Eksploatacja systemów E/E/PE, planowanie okresowej kontroli i obsługi profilaktycznej systemów związanych z bezpieczeństwem Adres do korespondencji: "Konferencja ZBF" Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk http://www.ely.pg.gda/kbf