Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

SEMINARIUM NA TEMAT AKTYWNEJ OCHRONY PRZED HAŁASEM (HFM-111)


Na przełomie października i listopada 2004 r. odbyło się trzyczęściowe seminarium na temat aktywnej ochrony przed hałasem. Organizatorzy: - NATO, - Research and Technology Organisation przy udziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Pierwsze spotkanie seminaryjne miało miejsce w dniach 25-26 października 2004 r. w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie. Dokumentacja fotograficzna Kolejne spotkania odbyły się 28-29 października 2004 r. w Royal Military Academy w Brukseli oraz 9-10 listopada 2004 r. w Virginia Beach w USA. Podczas części polskiej zostały zaprezentowane wykłady międzynarodowych i krajowych ekspertów w dziedzinie zagrożeń akustycznych, szczególnie w zakresie aktywnych metod zwalczania hałasu. Głównymi prelegentami byli: dr H. J. M. Steeneken, dr A. Dancer, M. R. McKinley, dr K. Buck i S. James. Osiągnięcia CIOP-PIB w tej dziedzinie zaprezentowali: dr W. M. Zawieska, dr G. Makarewicz oraz dr J. Żera. Językiem obowiązującym był jęz. angielski (przewidziane zostało tłumaczenie symultaniczne na jęz. polski). Uczestnicy seminarium mieli także okazję zapoznać się z osiągnięciami laboratoriów CIOP-PIB w zakresie opracowywania nowoczesnych metod aktywnych systemów redukcji hałasu. Program seminarium Ulotka informacyjna General information Seminarium było przeznaczone dla osób zarządzających przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych i wojskowych, międzynarodowych organizacji zajmujących się akustyką oraz dla przedstawicieli zakładów pracy zainteresowanych zagadnieniami związanymi z aktywnymi metodami ochrony przed hałasem.