Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja dotycząca bezpieczeństwa pracy na wysokości organizowana przez CIOP-PIB
25 kwietnia (podczas targów SAWO 2018), MTP, Poznań godz.11:00, hol wschodni, sala zielona

W drugim dniu Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w konferencji pn. Wysoko, ale bezpiecznie, na temat bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Co roku, zgodnie z danymi GUS, upadek stanowi przyczynę średnio ¼ wszystkich wypadków przy pracy odnotowanych w Polsce. Choć nie każda praca na wysokości, czyli - zgodnie z definicją - powyżej 1 m jest szczególnie niebezpieczna, podczas różnego rodzaju prac budowlanych, konserwatorskich, montażowych wykonywanych na wysokości (ale też prac domowych wykonywanych na drabinie), muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Podczas konferencji te szczególne rodzaje prac zostaną omówione w kontekście prawidłowego stosowania przepisów i zasad dla zapewnienia ochrony pracowników podczas pracy na wysokości.  

Konferencja jest bezpłatna. Wymagany jest bilet wstępu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz konieczna wcześniejsza rejestracja uczestnictwa w konferencji.

 

Program konferencji

 

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ