Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

SEMINARIUM I WARSZTATY: "Jak budować bezpiecznie"?


W dniach 28-29 października 2004 r., w Krakowie, w Sali konferencyjnej w budynku "Nowe Herbewo" (ul. Lubelska 29, Kraków) odbyło się seminarium i warsztaty pt. "Jak budować bezpiecznie", przeznaczone w szczególności dla pracowników zatrudnionych w sektorze budownictwa, właścicieli firm budowlanych, pracodawców, specjalistów bhp, zarządców nieruchomości. Dokumentacja fotograficzna Spotkanie to było nie tylko okazją do pozyskania nowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, ale także wydarzeniem zamykającym polską edycję kampanii Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2004 "Budować bezpiecznie". W programie seminarium znalazły się się m.in. prezentacje nt.: - zagadnień dotyczących zagrożeń występujących podczas pracy na budowie oraz metod zapobiegania im - wymagań bhp podczas wykonywania robót budowlanych, wynikających z prawa i planu BIOZ - kwalifikacji i uprawnień technicznych pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym - środków ochrony indywidualnej stosowanych przy wykonywaniu prac budowlanych a także warsztaty, podczas których można było zapoznać się z: - zasadami dokonywania samokontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - zasadami przekazywania przez firmę informacji do ZUS oraz mechanizmami różnicowania składki wypadkowej - narzędziami wspomagającymi zarządzanie bezpiczeństwem i higieną pracy i ocenę ryzyka zawodowego - praktycznymi aspektami tworzenia i stosowania planu BIOZ. W ramach warsztatów odbył się m.in. pokaz pierwszej pomocy, stosowanej w wypadkach, które występują na stanowiskach pracy w budownictwie. Po zakończeniu pierwszego dnia seminarium, podczas uroczystej kolacji odbyło się się wręczenie nagród laureatom konkursu "Nagroda za Dobrą Praktykę". Program seminarium Seminarium zostało zorganizowane w ramach kampanii Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2004 "Budować bezpiecznie", koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Polską edycję kampanii organizuje Krajowy Punkt Centralny Agencji, którego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Organizatorzy: - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe - Zakład Ubezpieczeń Społecznych