Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

XXI Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
3 - 6 września 2017, Singapur

 

Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym co trzy lata.  Każdorazowo gospodarzem Kongresu jest inny kraj.

 

XXI Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy odbędzie się w dniach od 3 do 6 września 2017 w Singapurze.

 

Będzie on stanowił szeroką platformę wymiany informacji i opinii dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, przedstawicieli przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników (partnerów społecznych) oraz przedstawicieli instytucji i władz państwowych i wszystkich, którzy są aktywni na polu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Myślą przewodnią Kongresu w roku 2017 jest Globalna Wizja Działań Prewencyjnych.

 

Organizatorem XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2017 roku w Singapurze będzie Wydział Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Ministerstwa Pracy Singapuru, jako narodowy gospodarz, we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem  Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association).

 

Termin nadsyłania abstraktów na Kongres minął dnia 16 stycznia 2017 r.

 

 Więcej informacji o Kongresie...

 

 

Konkurs Mediów SafeYouth@Work

Kongresowi będzie towarzyszył Konkurs Mediów SafeYouth@Work  [Młodzi Bezpieczni w Pracy]organizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) dla uczestników z całego świata w wieku 15-24 lata. Prace można zgłaszać jeszcze do 30 czerwca.

 

Więcej informacji o Konkursie...