Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja "Zdrowie Pracowników a Efektywność Organizacji"
27 października 2016, Wrocław

 

 

Konferencja "Zdrowie Pracowników a Efektywność Organizacji", Wrocław 27.10.2016 r.

 

Program Konferencji

 

 

10.00 -10.20

Otwarcie konferencji i wprowadzenie do tematu

 

"Europejska kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. CIOP-PIB

Z-ca dyrektora CIOP-PIB, Dyrektor Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA

Geneza konferencji:  Stan zdrowia pracowników sądów w Polsce

dr n. społ. Katarzyna Orlak

Prezes Stowarzyszenia Zdrowa Praca, kierownik badania TEMIDA

Ochrona zdrowia pracowników sądów

Edyta Odyjas

Przewodnicząca MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa

10.20 -12.00

SESJA I: Deficyty w dobrostanie pracowników - przyczyny i konsekwencje

  Moderator:      dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. nadzw. CIOP-PIB
10.20 -10.45

Choroby przewlekłe jako wyzwanie dla pracownika i pracodawcy

dr n. med. Joanna Bugajska

Kierownik Zakładu Fizjologii i Higieny Pracy CIOP-PIB

10.45 - 11.10

Czy opłaca się walczyć ze stresem w pracy?

dr n. ekon. Dorota Molek-Winiarska

psycholog, Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11.10 -11.35

Psychospołeczne warunki pracy i style zarządzania a dobrostan pracownika

dr n. społ. Katarzyna Orlak

psycholog, Stowarzyszenie Zdrowa Praca

11.35 -12.00

Psychospołeczne uwarunkowania kontrproduktywnych zachowań pracowników

dr n. hum. Łukasz Baka psycholog, CIOP-PIB
12.00 - 12.30      Przerwa kawowa

12.30 -14.15

SESJA II: Wpływ działań profilaktycznych na zdrowie i efektywność pracowników

  Moderator:    dr n. społ. Katarzyna Orlak, Stowarzyszenie Zdrowa Praca
12.30 - 12.50

Rola specjalistów bhp w działaniach prozdrowotnych w zakładzie pracy

Elżbieta Bożejewicz

Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

12.50 - 13.10

Ocena ryzyka zawodowego jako instrument ochrony zdrowia zatrudnionych

dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski

IOŚ-PIB

13.10 - 13.30

Urlopy na poratowanie zdrowia w różnych grupach pracowników instytucji publicznych

Anna Kosil-Jarząbek

KOSIL Kancelaria Adwokacka

13.30 - 13.50

Organizacja i funkcjonowanie kompleksowej wewnętrznej służby medycyny pracy

ppłk. lek. Paweł Mazurkiewicz

Kierownik Zespołu Służby Medycyny Pracy i BHP Centralnego Zarządu Służby Więziennej

13.50 - 14.10

Zarządzanie różnorodnością a efektywność organizacji

Marzena Strzelczak Dyrektor Generalna, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
14.10-14.15

Zakończenie Konferencji

Edyta Odyjas

Przewodnicząca MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa

 

14.15 - 15.30 Obiad