Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. "Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa”
24 października 2016r. godz.12.00 POLPHARMA SA, ul. Pelplińska 19, Starogard Gdański

 

Konferencja  pn. "Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa

24 października 2016r. godz.12.00

POLPHARMA SA, ul. Pelplińska 19, Starogard Gdański

 

Program konferencji

 

Program konferencji

 

12.00

Otwarcie spotkania i wprowadzenie do tematu konferencji

–Tomasz Moys – V-ce Prezes Zarządu,  Dyrektor Operacji Przemysłowych  Grupy Polpharma

– Wioleta Klimaszewska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  (CIOP-PIB)

12.15

Ergonomia miejsca pracy a problemy mięśniowo – szkieletowe – Joanna Kamińska, dr Tomasz Tokarski, CIOP-PIB

12.45

Jak dbać o zdrowie pracowników - dr Kinga Sobieralska-Michalak, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

13.15

Przerwa kawowa

13.45 

Integrowanie zarządzania wiekiem z zarządzaniem zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem pracy – dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB

14.15

Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi w długofalowej strategii przedsiębiorstwa – firma szkoleniowa - Dominika Maciołek, Maciołek & Wspólnicy Sp. z o. o.

14.45

Promocja zdrowia w miejscu pracy – jak ją zaplanować i skutecznie prowadzić  

- Wioleta Kojzar, Donat Tomanek, Team Prevent Poland Sp. z o.o.

15.15

Dyskusja, zakończenie spotkania.

 

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej
pn. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” (
http://bezpieczni.ciop.pl)