Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. „Bezpieczni w pracy i w domu”
9 września 2016 r., Pałac w Jabłonnie k/Warszawy, ul. Modlińska 105

 

KONFERENCJA

pn. „Bezpieczni w pracy i w domu”

ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

9 września 2016 roku

Pałac w Jabłonnie k/Warszawy, ul. Modlińska 105

 

Program konferencji

 

10:00-10:20

Otwarcie konferencji

Katarzyna Grabowska-Wawrzeniecka, Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Firma DelPHI

10:20-10:40

 

Wprowadzenie do kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Wioleta Klimaszewska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

10:40-11:10

Ergonomia - moda czy realna potrzeba ?

prof. nadzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek,  Politechnika  Warszawska, Wydział Transportu

11.10-11.30

 

Nowoczesne ergonomiczne rozwiązania dla biura

dr Tomasz Makowski

11:30-11:50

Przerwa kawowa

11:50-12:50

 

Dobre praktyki: prezentacje firm wdrażających praktyki, przekładające się na zdrowsze i bezpieczniejsze życie

Adam Sękowski, Eiffage Polska Budownictwo

Krzysztof Wojtanek, Grupa Żywiec S.A.

Anna Pęczek, CEMEX Polska sp. z o.o.

12.50-13.25

 

Zdarzenia niepożądane jako podstawa oceny ryzyka zawodowego

Mieczysław Jankowski, Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Centrum Kształcenia Jankowski

13.25-13:45

 

Źródła finansowania inicjatyw prozdrowotnych w zakładach pracy 

Marcin Babski, Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, firma TECHPRINT

13.45-14.00

Dyskusja