Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe”
28 września 2016 r. Gdańsk,Urząd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, sala nr 107

 

 

Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe”
28 września 2016 r.
Gdańsk, Urząd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, sala nr 107

 

Organizatorzy:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

 

Zaproszenie

Formularz zgłoszenia  (*.doc)

 

Program

 

9.30- 10.30  Rejestracja uczestników

 

10.30

Otwarcie konferencji

-         Marek Nościusz, Prezes Oddziału Gdańsk, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSPSBHP)

-         Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku

 10.40

 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie - europejskie spojrzenie na kwestie różnorodności  pracowników i zrównoważonego życia zawodowego

–  Wioleta Klimaszewska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut  Badawczy (CIOP-PIB)

 11.00

Integrowanie zarządzania wiekiem z zarządzaniem zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem pracy

-         dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB

 11.20

Zasady i przepisy BHP obowiązujące przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

-         Grażyna Czekalska, Okręgowa Inspekcja  Pracy w Gdańsku  

 11.40

 Powrót pracowników niepełnosprawnych na rynek pracy – dobre praktyki

-         Karolina Pawłowska - Cyprysiak, CIOP-PIB

12.00

Przerwa na kawę

 

12.30

 

Promocja zdrowia w miejscu pracy – jak ją zaplanować i skutecznie prowadzić

-         Anna Raj, Wojewódzki instruktor ds. pielęgniarstwa medycyny pracy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

12.50

Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy

-         Anna Bernat, Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Gdańsku

 13.20

Sopocki program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych – dobre praktyki

       -  Dominik Krzymiński, Aqua - Sopot Sp. z o.o

 

13.40

 

Zakończenie spotkania - Marek Nościusz, Prezes Oddziału Gdańsk OSPSBHP